Formació innovadora basada en narratives i entre parells: professionals de la medicina, treball social, pedagogia, educació social, psicologia, infermeria i dret que formen a professionals i generen un aprenentatge mutu.

Destinataris de la formació: professionals de l’àmbit de la salut vinculats a serveis de cura i benestar de les persones grans.

El projecte “CCentre: Una aproximació narrativa a la salut per millorar l’envelliment i benestar de la ciutadania” té com a principal objectiu fer arribar a l’àmbit concret de la cura de les persones grans el coneixement acumulat i els avanços realitzats en projectes educatius i de recerca a Europa. Després d’una primera edició en la qual la formació es va centrar en la noció d’autonomia de les persones grans, aquest 2018 el projecte pretén utilitzar la metodologia narrativa per ensenyar als i les professionals a identificar les aspiracions, desitjos i preferències de les persones grans que han de complementar en enfocament clínic de la seva activitat professional. Tot això des d’un coneixement basat en evidència, una òptica multidisciplinària i la innovació pedagògica que permeti arribar a tots els agents implicats en la cura de les persones grans.

 

Comptem amb la vostra participació!