Quan la narració es converteix en procés, metodologia i eina: Com dissenyar la formació emprant metodologies narratives

Curs ofert en col·laboració amb el Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE de la Universitat de Barcelona.

MARC DE LA FORMACIÓ

El projecte CCentre ofereix un nou cicle formatiu amb tal de continuar posant a les persones grans al centre dels serveis de cura i salut. Aquesta formació s’ofereix amb un fil conductor: les narratives.

No en va, la narrativa ha anat prenent importància com el procés mitjançant el qual les persones donen sentit a la realitat que els envolta, un procés narratiu que permet donar significat a l’experiència. La metodologia narrativa s’ha anat desplaçant a moltes disciplines com un enfocament diferent cap a l’atenció a les persones, centrant-se en el coneixement personal i biogràfic de l’usuari com a part essencial del tractament i de la pràctica professional.

DESTINATARIS PROFESSIONALS

Professionals vinculats als serveis de salut i cura de persones grans, com ara…

FORMADORS/ES

Dr. Feliciano Villar
Professor de la Universitat de Barcelona Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
Facultat de Psicología.

Dra. Nuria Serrat Antolí
Professora de la Universitat de Barcelona Departament de Didàctica i Organització Educativa.
Facultat d’Educación.

Berta Roca Acedo
Psicopedagoga.
Tècnica de qualitat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

METODOLOGIA

Per al desenvolupament de les sessions s’empraran algunes de les eines pròpies de les metodologies narratives. Les dues primeres sessions combinaran casos amb sessions expositives dialogades i exercicis pràctics. Les dues últimes incorporaran la simulació com a metodologia de manera que els assistents seran convidats a posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides en una situació el més real possible a la seva pràctica com a futurs facilitadors/formadors en metodologies narratives.

OBJECTIUS GENERALS

. Identificar els elements per dissenyar una formació basada en metodologies narratives.

. Conèixer els mètodes i tècniques de formació més escaients per aplicar una metodologia basada en narratives.

. Adquirir i desenvolupar de manera pràctica les habilitats que permeten aplicar una metodologia basada en narratives.