1

Formació Col·legis Professionals

 

En aquesta primera fase del projecte, quatre experts en autonomia de les persones grans de quatre disciplines diferents (psicologia, medicina, dret i infermeria) impartiran formació en aquests col·legis professionals. Cada formador donarà una sessió de dues hores i mitja en cadascun dels col·legis col·legis professionals (psicologia, medicina, dret i infermeria).

El curs està destinat a metges, advocats, infermers i psicòlegs que estiguin interessats a formar-se o a aprofundir els seus coneixements sobre el concepte, processos i mecanismes per garantir l’autonomia de les persones grans.

Els cursos seran gratuïts.

Dr. Antoni Salvà
Medicina
Una visió epidemiològica i psicopatológica de la discapacitat, i les diferents trajectòries de l’envelliment: cap a noves formes de prevenció.

Dr. Feliciano Villar
Psicologia
La importància de l’ambient i de la interacció social en les estreategias centrades en la persona.

Laura Palazón
Enfermería

Una revisió de la missió i visió de la geriatria i una anàlisi de la persona gran sana i malalt centrat en la cura pròpia.

Miquel Puiggalí
Dret
Nocions jurídiques sobre prevenció personal i patrimonial de las persones grans i nous mecanismes legals de protecció de l’autonomia.

2

Summer Academy

 

La Summer Academy se celebrarà en el Palau Macaya de Barcelona els dies 12, 13, y 14 de Juliol. Està destinada a tots aquells que hagin atès la formació impartida en els diversos col·legis professionals (psicologia, medicina, dret i infermeria) així com també als tècnics d’entitats públiques i privades encarregades de gestionar els serveis de cures a persones grans i als professionals que s’encarreguen directament d’aquestes cures.

Inscripció
Inscripció online tancada

Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona.

3

Formació pedagògica i experiència professional a professional

 

En aquesta tercera fase del projecte els professionals que hi han participat traslladaran el coneixement après en les fases anteriors del projecte al màxim número de professionals amb els que interactuïn. Per això rebran, en primer lloc, formació pedagògica sobre transferència de coneixement. Una vegada apreses les tècniques fonamentals i després d’haver-les adaptat a la casuística de cada centre i professional, es desenvoluparà una experiència pilot. Aquestes experiències pilots tindran lloc en, almenys, tres centre d’atenció i cura de les persones grans. L’objectiu de la mateixa és que les persones que han rebut la formació realitzada en les fases 1 i 2 del projecte formin al seu torn a aquells treballadors que s’encarreguen de la cura de les persones grans en els seus respectius centres.

Berta Roca
Pedagogia

4

Seminari Internacional

 

El primer any del projecte es tancarà amb un Seminari Internacional que es celebrarà a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. L’objectiu del seminari és recollir les conclusions que s’extreguin de les fases 1, 2 i 3 del projecte conjuntament amb la resta de membres del projecte marc (Newcastle University, Leyden University, AchmeaZorgverzekeringen NV, Erasmus Universitet Rotterdam, University of Copenhage y StockholmsStad), així com amb els integrants d’altres projectes CAMPUS de l’EIT Health amb els que intercanviar coneixement i experiència.

Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.