1

Aprenent sobre la importància i implementació de la cura narrativa com a eina per assolir una atenció centrada en la persona.

 

La formació que es presenta pretén fer servir les narratives de les persones grans com a eina per reflexionar críticament sobre la pràctica professional amb l’objectiu que aquesta esdevingui en una interacció més humana i alhora més eficient.

Continguts

. En moltes ocasions l’atenció en serveis socials i de salut s’ofereix de manera despersonalitzada, tractant a les persones com a objectes sobre els quals s’intervé, no com a persones amb les quals s’estableix una relació humana.

. Revertir aquesta situació i personalitzar les cures és un requisit fonamental per fomentar la qualitat del servei i col•locar el benestar, tant de les professionals com dels clients, al centre del procés d’atenció.

. Les estratègies de tipus narratiu han mostrat ser una eina ineludible per aconseguir aquest objectiu.

Metodologia

El curs seguirà una metodologia participativa en la qual s’interpretaran narratives de persones grans que aportarà el formador. S’animarà als participants que aportin les seves pròpies experiències amb persones grans, per interpretar-les d’acord amb els conceptes plantejats en la sessió.

Objectius Generals

. Definir els requisits per oferir una atenció centrada en la persona en serveis socials i sanitaris.

. Destacar la contribució de les narratives per humanitzar el tracte i atenció social i sanitària.

. Identificar competències i estratègies narratives aplicables en contextos d’atenció social i sanitària.

Formador

Dr. Feliciano Villar (Psicologia)
La importància de l’ambient i de la interacció social en les estreategias centrades en la persona.

Destinataris profesionals

Inscripcions

Les places seran limitades i les inscripcions es realitzaran mitjançant la pàgina web dels col·legis corresponents, sent així que cada col·legi establirà els requisits i quòrum.

Lloc sessions

Cada sessió s’impartirà en les instal·lacions del col·legi professional corresponent.

Col·legis professionals

2

Quan la narració es converteix en procés, metodologia i eina: Com dissenyar la formació emprant metodologies narratives.

 

La formació que es presenta pretén donar les eines per difondre i implantar la metodologia narrativa per a l’atenció i cura de les persones grans en centres i equips de treball.

Continguts

. Disseny d’una acció formativa seguint una metodologia narrativa.

. Tipologia de formació en una metodologia narrativa.

. Mètodes docents en una metodologia narrativa.

. Avaluació de la formació.

. Habilitats bàsiques d’un facilitador/a en metodologies narratives: de la curiositat genuïna a l’escolta activa.

Metodologia

Per al desenvolupament de les sessions s’empraran algunes de les eines pròpies de les metodologies narratives. Les dues primeres sessions combinaran casos amb sessions expositives dialogades i exercicis pràctics. Les dues últimes incorporaran la simulació com a metodologia de manera que els assistents seran convidats a posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides en una situació el més real possible a la seva pràctica com a futurs facilitadors/formadors en metodologies narratives.

Objectius Generals

. Identificar els elements per dissenyar una formació basada en metodologies narratives.

. Conèixer els mètodes i tècniques de formació més escaients per aplicar una metodologia basada en narratives.

. Adquirir i desenvolupar de manera pràctica les habilitats que permeten aplicar una metodologia basada en narratives.

Formadores

Berta Roca Acedo
Psicopedagoga

Tècnica de qualitat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Dra. Núria Serrat Antolí
Professora de la Universitat de Barcelona

Departament de Didàctica i Organització Educativa. Facultatd’Educació

Incripcions

Les places seran limitades i les inscripcions es realitzaran mitjançant la pàgina web ICE.

Destinataris profesionals

Informació de les sessions

Entitat col·laboradora

Lloc de sessions

Facultat de Dret Universitat de Barcelona Av. Diagonal, 684 08028 Barcelona.

3

Acadèmia d’Hivern Internacional

 

L’Acadèmia d’Hivern Internacional pretén ser un espai de trobada entre experts de tota Europa, professionals de les distintes disciplines que adreçades en les primeres fases de la formació i altres projectes i iniciatives europees d’èxit. Pel que fa al contingut, es presentarà la primera versió del producte educatiu basat en narratives desenvolupat pel projecte CCentre i es profunditzarà aspectes més específics de les narratives vinculades a l’àmbit de la salut.

Inscripció
Inscripció online oberta

Dates

28, 29 i 30 de novembre

Lloc

CosmoCaixa Barcelona

Amb el Suport de

Entitats Col·laboradores