Cristina Astier
Filòsofa

La Cristina Astier és una doctoranda en Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), investigadora en Globernance (Institut de Gobernanza Democràtica de Sant Sebastià) i investigadora en el grup multidisciplinari de la Universitat de Barcelona de solucions matemàtiques per a empreses (GISME). Llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona i DT. en filosofia política per la Universitat Pompeu Fabra. La seva recerca se centra en qüestions d’ètica global, justícia distributiva global, la justícia en el comerç internacional i el consum i la legitimitat de les institucions internacionals. De 2012 a 2016 va ser part de l’equip de coordinació del projecte europeu SIforAGE (innovació social per a un envelliment actiu i saludable).

Equip

Dra. Elena Lauroba
Jurista

Dr. Ander Errasti
Filòsof

Laia Tejada
Advocada

Dr. Lluis Medir
Politoleg

Cristina Astier
Filòsofa

Dr. Jaume Tarabal Bosch
Jurista