Dr. Jaume Tarabal Bosch
Jurista

El Dr. Jaume Tarabal Bosch és professor Lector de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, i forma part de l’equip de recerca Grup de Dret Civil Català. Ha impartit classes a diverses universitats espanyoles i estrangeres, i la seva recerca s’ha centrat principalment en drets reals de garantia i dret de successions, amb diverses publicacions en tots dos camps.

Equip

Dra. Elena Lauroba
Jurista

Dr. Ander Errasti
Filòsof

Laia Tejada
Advocada

Dr. Luis Medir
Politoleg

Cristina Astier
Filòsofa

Dr. Jaume Tarabal Bosch
Jurista