El projecte “CCentre: Una aproximació narrativa a la salut per millorar l’envelliment i benestar de la ciutadania” té com a principal objectiu fer arribar a l’àmbit concret de la cura de les persones grans el coneixement acumulat i els avanços realitzats en projectes educatius i de recerca a Europa. Després d’una primera edició en la qual la formació es va centrar en la noció d’autonomia de les persones majors, aquest 2018 el projecte pretén utilitzar la metodologia narrativa per ensenyar als i les professionals a identificar les aspiracions, desitjos i preferències de les persones grans que han de complementar en enfocament clínic de la seva activitat professional. Tot això des d’un coneixement basat en evidència, una òptica multidisciplinària i la innovació pedagògica que permeti arribar a tots els agents implicats en la cura de les persones grans.

No en va, la narrativa ha anat prenent importància com el procés mitjançant el qual les persones donen sentit a la realitat que els envolta, un procés narratiu que permet donar significat a l’experiència. La metodologia narrativa s’ha anat desplaçant a moltes disciplines com un enfocament diferent cap a l’atenció a les persones, centrant-se en el coneixement personal i biogràfic de l’usuari com a part essencial del tractament i de la pràctica professional.

CONTEXT: L’EIT HEALTH COM A PLATAFORMA D’INNOVACIÓ

La Unió Europea ha manifestat repetidament que l’envelliment de la seva ciutadania és un dels grans reptes als quals s’enfronta en el curt i mitjà termini.

Aquesta preocupació és un dels pilars principals de la comunitat EIT Health creada per l’EIT – Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (sigles en anglès) en 2014 i el fonament del projecte educatiu “Una aproximació narrativa a la salut per millorar l’envelliment i benestar de la ciutadania”, coordinat per la Universitat de Barcelona.

L’EIT -és un òrgan independent de la Unió Europea que articula les seves polítiques mitjançant la creació de les denominades comunitats de coneixement. Una d’aquestes comunitats és l’EIT Health, un consorci constituït per més de 130 membres, incloent-hi empreses capdavanteres, centres de recerca i universitats. La Universitat de Barcelona és, des dels seus inicis, un dels seus socis principals.

L’objectiu principal de l’EIT és contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria europea, fomentant la creació d’ocupació i l’emprenedoria i l’EIT Health en concret ho fa promovent a més la millora de la qualitat de vida dels ciutadans europeus i la sostenibilitat dels seus sistemes de salut alhora que fomenta la innovació en vida saludable i envelliment actiu.

 

 

EL PROJECTE

La Unió Europea ha manifestat repetidament que l’envelliment de la seva ciutadania és un dels grans reptes als quals s’enfronta en el curt i mitjà termini.

Aquesta preocupació és un dels pilars principals de la comunitat EIT Health creada per l’EIT – Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (sigles en anglès) en 2014 i el fonament del projecte educatiu “Una aproximació narrativa a la salut per millorar l’envelliment i benestar de la ciutadania”, coordinat per la Universitat de Barcelona.

L’EIT -és un òrgan independent de la Unió Europea que articula les seves polítiques mitjançant la creació de les denominades comunitats de coneixement. Una d’aquestes comunitats és l’EIT Health, un consorci constituït per més de 130 membres, incloent-hi empreses capdavanteres, centres de recerca i universitats. La Universitat de Barcelona és, des dels seus inicis, un dels seus socis principals.

L’objectiu principal de l’EIT és contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria europea, fomentant la creació d’ocupació i l’emprenedoria i l’EIT Health en concret ho fa promovent a més la millora de la qualitat de vida dels ciutadans europeus i la sostenibilitat dels seus sistemes de salut alhora que fomenta la innovació en vida saludable i envelliment actiu.

 

 

ACTIVITAT ORGANITZADA PER GISME-UB

El projecte CCentre neix al 2016 amb l’objectiu de situar a la ciutadania en el centre dels sistemes de salut. Ho fa mitjançant la col·laboració entre centres d’investigació internacionals de referència i en coordinació amb institucions públiques, privades i organitzacions de la societat civil.

La proposta del grup GISME de la Universitat de Barcelona (UB) persegueix traslladar innovació basada en evidència als professionals del nostre entorn geogràfic tot promovent coneixements teòrics i pràctics avantguardes. Es serveix de la metodologia de la formació en cascada que empodera als professionals per a que siguin ells els veritables actors del canvi.

Per tal d’implicar a més gent en els nostres projectes volem compartir el què hem fet i quins són els nostres objectius de cara a aquest any. Som conscients que un major número de persones implicades contribuirà a millorar la vida de les persones grans. I en definitiva, tots en sortirem guanyant en una societat per a totes les edats

 

 

OBJECTIUS 2018

– Continuar formant a professionals de la medicina, psicologia, dret i infermeria, així com incorporar a la formació a professionals del treball social, pedagogia i educació social.

– Difondre les experiències d’èxit europees entre els professionals vinculats a la salut i la cura de les persones grans.

– Contribuir al desenvolupament d’un producte educatiu sobre narratives que constitueixi una eina per transformar els sistemes de salut situant a les persones i els seus desitjos, preferències i aspiracions en el centre de la seva activitat.

– Provar el producte educatiu amb professionals del nostre entorn geogràfic, implicant-los en el seu desenvolupament i implementació.

– Combinar la metodologia de formació en cascada desenvolupada durant l’any 2017 amb el producte educatiu sobre narratives produït aquest any 2018.

– Organitzar una Acadèmia d’Hivern a finals de novembre que esdevingui un fòrum d’intercanvi d’experiències i de coneixements així com una seu d’aprenentatge i de deliberació.

 

 

ESTRUCTURA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES A BARCELONA

Aquesta formació basada en narratives, dissenyada i impartida pel consorci de CCentre a diverses regions europees, tindrà a Barcelona tres fases centrals:

Formació centrada en l’ús de les narratives en els serveis de salut i cura vinculats a les persones grans

Formació teòric-pràctica al voltant de la metodologia en cascada

L’Acadèmia d’Hivern Internacional

DESTINATARIS PROFESSIONALS