El projecte “Cap a un envelliment actiu i benestar centrat en la ciutadania” té com a principal objectiu fer arribar a l’àmbit concret de la cura de les persones grans el coneixement acumulat i els avanços realitzats en projectes educatius i de recerca per la Universitat de Barcelona en els últims anys. Tot això des d’un coneixement basat en evidència, una òptica multidisciplinària i la innovació pedagògica que permeti arribar a tots els agents implicats en la cura de les persones grans.

Líder de la iniciativa
Formació innovadora per a una societat de totes les edats: Garantint l’autonomia de les persones grans

Universitat de Barcelona

Llegir +

EIT Health Espanya es troba al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona, líder internacional en el foment de la innovació. Barcelona va ser guardonada amb el premi Capital Europea de la Innovació 2014 i alberga 264 empreses biotecnològiques, 27 centres de recerca en ciències de la vida, 4 hospitals universitaris, 7 universitats que ofereixen títols en ciències de la vida i 7 parcs científics i tecnològics. EIT Health Espanya compta amb socis de tres regions (Catalunya, Madrid i València) amb agents forts a les tres àrees del triangle de la innovació: recerca, educació i creació d’empreses. A més dels àmbits en els quals EIT Health centrarà les seves inversions, EIT Health Espanya recolza projectes de recerca, educació i empresa en cinc àrees estratègiques clau: nutrició, fragilitat i cures cròniques, assistència social i risc d’exclusió, creació d’empreses i emprenedoria, i cervell i neurociència.

www.ub.edu

GISME

Llegir +

GISME és un grup multidisciplinari, dirigit pel Dr. Javier Tejada i vinculat a la Universitat de Barcelona, de professionals qualificats del món acadèmic, institucions públiques i societats privades, que treballa conjuntament en el desenvolupament de models científics i la difusió de nous coneixements per oferir solucions innovadores a reptes complexos.

www.gisme.eu

Socis Projecte Marc
CCentre: Cap al benestar i l’envelliment actiu centrats en la ciutadania